ดาวน์โหลด

Support & Service

คู่มือการใช้งาน วิธีตรวจสอบเบื้องต้นของอาการกระตุก ภาพค้าง

 • Stream-Dreambox (คู่มือการดู Dreambox บนคอมพิวเตอร์)
  Stream-Dreambox.pdf
 • คู่มือการดู IP, การ Ping เพื่อเช็คความพร้อมของเร้าเตอร์ กับเครื่อง DM500s
  test Router- DM500s.pdf
 • คู่มือการดู IP, การ Ping เพื่อเช็คความพร้อมของเร้าเตอร์ กับเครื่อง Supetnet 2010HD
  - test Router-Supernet.pdf
 • คู่มือการ ping เพื่อทดสอบความเสถียรของอินเตอร์เน็ต
  - test_Internet.pdf